T-Winder

Sarım esnasında daha fazla emniyet

Yüksek verimli modern tarak makinaları kalite istikrarı ve uzun yaşam döngüsü hususlarında büyük potansiyele sahiptir. Masrafları düşük tutarak bu potansiyelden istifade etmek için garnitüre özel bir sarım aleti tavsiye edilir.

Her garnitür tipi için başka alet kullanmamak için Trützschler Card Clothing T-Winder sistemini geliştirmiştir. T-Winder, mükemmel ve sağlam konstrüksiyonu sayesinde tüm tarak makinalarında kullanılabilir. Keramik elemanlardan özel geliştirilmiş garnitür kılavuzu sayesinde, T-Winder ile tüm garnitür tiplerinin sarımı kolaylıkla gerçekleştirilir.

T-Winder aletinin garnitürü idare eden elemanlarının dekuplajının, döner mil kılavuzu ile birlikte kombinasyonu, dış etkenlerden etkilenmeyen sabit bir sarım gerginliğini garanti altına alır. T-Winder aktüel sarım gücünü gösteren tek garnitür sarım aletidir. Ön bağlantı parçasının özel geometrisi sarım işlemi esnasında titreşimleri ve hatalı yük etkilerini önler. T-Winder'in iki kat gerdirme tertibatlı açılabilen kapağı, kurma ve sökme işlemlerinin çabuk yapılması ile bakım sürelerinin kısaltılmasına katkı sağlar

En iyi garnitür + en iyi sarım aleti = en iyi randıman.
  • Kolay çalışma modu
  • Tüm taraklar için tek alet
  • En yüksek esneklik
  • Tüm garnitür tipleri için
  • Kolay montaj
  • Kısa duruş süreleri
  • Özel keramik kılavuzu sayesinde sabit sarım gerginliği
  • Aktüel sarım gerginliğinin sürekli gösterilmesi