FIB 针布

非织造技术新方案:FIB

新型的、经实测验证的齿形结构,确保凝聚辊和道夫达到最佳性能。

设计目标:

•  产业用纺织品       
•  中粗纤维          
•  最优化的纤维转移
•  提高过程的稳定性       
•  低维修率