TC 19i

İlk akıllı Tarak TC 19i

İplik hatalarında % 40 oranında azalma (IPI) T-GO Gap Optimizer ile
Üretimde % 40 oranında artış
Hammaddede % 2 oranında tasarruf WASTECONTROL ile
İplik hatalarında % 40 oranında azalma (IPI) T-GO Gap Optimizer ile
Üretimde % 40 oranında artış
Hammaddede % 2 oranında tasarruf WASTECONTROL ile

Videoyu yükleyerek YouTube'un gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.

İplik hatalarında % 40 oranında azalma (IPI) ve üretimde % 40 oranında artış

Merkezkaç kuvvetleri ve sıcaklığın artması yüzünden oluşan genleşmeler tarama aralıklarını büyük ölçüde etkilediği için, deneyimli bir teknisyen dahi duruş konumunda bulunan „soğuk” bir tarak makinesinde, örn. 3/1000” ölçüsündeki en dar HEDEF ayarları yapamaz. Ayrıca, bir sonraki üretim sürecinde T-GO'suz ayarlanmış olan bir tarama aralığı kalite açısından „kör uçuşa” neden olur. Mükemmel tarama aralığının T-GO ile otomatik ve değişmeyen şekilde ayarlanması sayesinde iplik üreticileri şu ana kadar erişilmeyen kalite ve verimlilik potansiyellerini gerçekleştirebilirler.


Mavi sensör telef kalitesini izler ve hassas motor, gerekirse çepel bıçağını ayarlar.

Videoyu yükleyerek YouTube'un gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.

Hammaddede % 2  oranında tasarruf WASTECONTROL ile

WASTECONTROL sisteminin optik sensörü telef kalitesini en önemli temizlik noktası olan brizörde sürekli olarak izler. Çok fazla iyi lif atı-lıyorsa, sistem bıçak ayarını servo motorla op-timize eder.WASTECONTROL'ün tarama verimliğine etkisi muazzamdır. Sadece yüzde bir malzeme tasar-rufu ile hammadde maliyetlerinde muazzam bir tasarruf edilebilir.Diğer tarak makinelerinde üretim sırasında te-lef miktarı ölçülemez ve buna etki edilemez-ken, TC 19imakinesi, sürekli ölçülen verileri sayesinde her zaman en uygun şekilde çalışır.

WASTECONTROL ile pamuktan en iyi değer elde edilir.

Dolaysız kalite  kontrolü NEPCONTROL ve dijital  Mill Monitoring My Mill ile

Kalite sapmalarını hemen algılama

Tarama işleminde en önemli kıstas neps sevi-yesinin düşürülmesidir. Bu yüzden tarak şeri-dindeki neps seviyesinin aralıksız izlenmesi ge-reklidir. Kaliteden sapmalar, laboratuvar testi ile saatler veya günler sonra değil hemen algılanır.NEPCONTROL üretim esnasında tarak tülben-tinin her bir metresini izler ve kalite hakkında kesin bilgi verir verir.

NEPCONTROL ve İplikhane  izleme sistemi „My Mill”

NEPCONTROL verileri, üst düzey üretim ve kalite bilgi sistemi My Mill'e iletilir. Sonuçların akıllıca değerlendirilmesi ve gösterilmesi anın-da netleşir:

  • Arzu edilen alan dışında kalan değer var mı?
  • Garnitürlerde hasarı oluştu mu?
  • Hammaddeler değişti mi?
  • Garnitürlerde bakıma gereksinim var mı?

Kalite müdürü derhal müdahale edebilir, yolda olsa bile.

Neps sensörü NEPCONTROL

Videoyu yükleyerek YouTube'un gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.


Kişisel çiplerle kimlik saptama

Videoyu yükleyerek YouTube'un gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.

Kumanda – Akıllı telefon kadar kolay

SMART TOUCH

Monitör, operatörün makine ile ile-tişim aracıdır. İlk kez Multi-Touch teknolojisi ile üretilmiştir. Kumanda, tıpkı akıllı telefon veya tabletlerde ol-duğu gibi sezgiseldir.

Kişisel çiplerle kimlik saptama

Kumanda, çip vasıtası ile kişiyi ve yetkilendirmeyi algılar. Operatör yal- nızca görevini yerine getirmesi için gereken bilgileri alır.

T-LED ile tarakhanede daha kapsamlı genel bakış

Operatör, uzaktan gösterge sistemi T-LED vasıtası ile makinelerin çalışma durumunu bir bakışta görebilir.