Sürdürülebilir teknolojiler

Teknolojilerimiz ile tekstil endüstrisini daha sürdürülebilir üretim yapmaları açısından destekleriz.

Trützschler grubun tüm şirket alanları müşterilerine daha sürdürülebilir lif işlemesi için çözümler sunar – en iyi şekilde ham madde kullanımı için sensör sistemlerinden, biyolojik olarak parçalanabilen dokusuz kumaşlar üretimi için makinelerden eski tekstil ürünlerinin geri dönüşüm tesislerine kadar.

Daha iyi ham madde kullanımı

WASTECONTROL sistemimiz ile müşterilerimiz değerli kaynaklar ve pamuk temizleme masrafları açısından tasarruf eder: Yabancı nesneler ve iyi lifler arasında ayırt edebilen optik bir sensör, gereksiz lif ayırmayı engeller. Bir örnek: İyi liflerin kaybı % 0,4 oranında azaltılırsa, yılda 10.000 ton pamuk taraklanan1bir iplik fabrikasında WASTECONTROL sistemi ile 40 ton pamuk tasarrufu edilir. Bu şekilde yılda 33 Hektar daha az tarım alanının işletilmesi gerekir – bu 47 futbol sahasına eşittir. Ayrıca daha az yüzey nedeniyle 400 milyon litre su tasarrufu yapılır.2

Eksi % 0,4
gereksiz iyi lif kaybı
Eksi 400 milyon litre
su tüketimi
Eksi 33 hektar
arazi = 47 futbol sahası

Ginmotes / Tarakhane ve temizleme atölyesinden elde edilen üretim atıkları
İplik kalıntıları / Kumaş, örgü, dokuma / Kıyafet ve ev tekstili (yeni veya kullanılmış)

Geri dönüşüm çözümleri

Müşterilerimiz ile birlikte daha sürdürülebilir tekstil üretim zincirleri üzerinde çalışıyoruz:

1)  İplik fabrikası hazırlığında üretim atıklarından geri dönüşüm (“Soft Waste”)

Örneğin CL-R atık temizleyici sayesinde derinlemesine temizleme ile Waste-Recycling serimiz temizleme ve taraklama atıklarından elde edilen pamuk liflerinin geri kazanımını, diğer adıyla “Soft Waste” elde edilmesini sağlar.

2)  Tekstil atıklarının geri dönüşümü (“Hard Waste”)

Trützschler tarafından özel olarak tekstil ürünü geri dönüşümü için üretilmiş sistemler, tekstil dolaşımını kapatmaya ve kaynaklardan tasarruf etmeye yardımcı olur. Örneğin geri dönüşüm için akıllı sistem Karde TC 19i, tekstil yüzeylerinden yırtılmış atıkları yeni iplikler için yüksek kaliteli lif şeritlerine dönüştürür.


Biyolojik olarak parçalanabilen dokusuz kumaşlar

Trützschler Nonwovens kapsamındaki denenmiş Wetlaid/Spunlace teknolojisi (WLS) selüloz bazlı lifleri işler. Selüloz ve selülozdan yeniden oluşturulmuş liflerden elde edilen “yeşil” ıslak mendiller, klasik ürünlerle aynı performansı sergiler ancak yıkanabilir olup tamamen biyolojik olarak parçalanabilir durumdalar. Örneğin AB ve Çin'de tek kullanımlık plastikleri azaltmak için gitgide daha katılaşan düzenlemeler doğrultusunda gerçek bir “ezber bozan”.


PET şişelerden yeni iplikler

Sadece tekstil değil eski tek kullanımlık su şişeleri de Trützschler sayesinde yeniden yüksek kaliteli ürünler olarak değerlendirilebilir: Trützschler Man-Made Fibers, geri dönüştürülmüş PET tanelerinden halı üretimi için diğer bir tabirle BCF iplikleri (Bulk Continuous Filaments) eğiren bir çekme sistemi sunar.


Makinelerimizin enerji tasarruflu düzenlemesi

Son yirmi yılda üretilen malzemenin kilogram başına taraklarımızın enerji tüketimini yakl. % 70 düşürdük. Bunu üreticiliği sürekli ve önemli şekilde arttırarak, ayrıca tahriklerin ve hava tekniğinin optimizasyonu sayesinde elde ettik. Enerji verimi, tüm inovasyonlarda en önemli taleplerden biridir: Akıllı tarağımız, güncel yüksek performans bir rakip modeli ile kıyaslandığında, hava tekniği için % 40 daha az enerji tüketir. Yeni ön temizleyicimiz CL-X iyileştirilmiş hava akımı sayesinde önceki modeli ile kıyaslandığında % 30 enerji tasarrufu sağlar.

Dünyanın en çok pamuk üreten ülkelerinde hektar başına ortalama 1,2 ton pamuk verimi esas alınmıştır.