Sürdürülebilir üretim prosesleri

İklim nötr, enerji tasarrufu, güvenilir

Trützschler sadece yasal talepleri baz almaz, sürdürülebilirlik ve sosyal ekolojik sorumluluk konularını proaktif bir şekilde şirket stratejisine bağlar. Hedefimiz 2035 yılına kadar iklim nötr üretim yapabilmek. İklim nötr ve aynı zamanda iş güvenliği sağlanmış prosesler için aşağıdaki alanlarda somut önlemler alıyoruz:

Enerji verimliliği
Enerji verimliliği
Enerji verimliliğinin iyileştirilmesi, örneğin daha verimli ısıtma sistemleri, makineler ve ayrıca bina bakımları sayesinde
"Yeşil" enerji kaynağı
"Yeşil" enerji kaynağı
“Yeşil” enerji beslemesinin (yeşil akım) geliştirilmesi, örneğin fotovoltaik, rüzgar ve su kuvveti kullanarak
İklim dostu mobilite
İklim dostu mobilite
İklime zararsız mobilite ve lojistiğin geliştirilmesi, örneğin azaltılmış enerji tüketimi ve emisyon değerleriyle bir şirket filosu sayesinde
Atık önleme
Atık önleme
Çöpten kaçınmayı geliştirerek çöp oluşumunu azaltma
İş güvenliği
İş güvenliği
Güvenli teknik ve koruyucu önlemler sayesinde yüksek iş güvenliği standartlarının sunulması

Sürdürülebilir ISO 50001 sertifikaları

Şubat 2019 itibarıyla DIN EN ISO 50001 uyarınca sertifikalandırılır. Sertifikalandırma ile kendi enerji verimimizi sürekli olarak ölçülebilir şekilde artırmayı hedefliyoruz. Bunun için gitgide daha enerji verimli ürünler, hizmetler ve prosesler kullanmaktayız.


Sürdürülebilirlik için ortaklıklar

Biz, VDMA'nın Blue Competence sürdürülebilirlik inisiyatifinin ortağıyız. Makine ve tesis yapımında sürdürülebilirliği desteklemek ve branşın sürdürülebilir çözümlerini tanıtmak hedefleridir. Ortaklığımızla makine ve tesis mühendisliğinin 12 sürdürülebilirlik ilkesine uymayı taahhüt ediyoruz.
www.bluecompetence.net/about

Ayrıca enerji verimliliğine, iklim dostu enerjilerin kullanımına ve iklim koruma projelerine bağlı olduğumuz VEA inisiyatifi "İklim dostu KOBİ" üyesiyiz.
VEA - KOBİ için enerji danışmanı

We contribute to sustainable aviation by promoting innovative fuel technology. We order Sustainable Aviation Fuel (SAF) at the Lufthansa Group, which is not made from fossil fuels, but from used cooking oils or agricultural waste. Compared to conventional kerosene, SAF saves at least 80 % of carbon emissions across the entire value chain – immediately reducing flight-related CO2 emissions.
(s. More sustainable flying | Lufthansa)