Hedeflerimiz

Hedeflerimiz

Hedeflerimiz

Trützschler, 130 yılı aşkın bir süredir sürdürülebilir bir şirket yönetiminin prensiplerini uygulamaktadır. Müşterilerimiz için kaynakları özenle seçilmiş teknolojiler, tesislerimizde sürdürülebilir üretim ve çalışanlarımız ve ilgi gruplarımız ile işbirliği ilişkisi sayesinde Trützschler 1888 yılındaki kuruluşundan beri şirket başarısını korumaktadır – ve doğal yaşam temellerinin korunması için önemli bir katkı sağlar.

Bu geleneğe bağlı olarak Trützschler Group SE hissedarları, 2035 yılına kadar dünya çapında tüm tesislerinde iklim zararsız bir üretim sağlamayı hedefler.

Bunun için enerji yönetimi alanında, yeşil ısı/soğukluk ayrıca yeşil enerji sağlama ve mobilite ve lojistik alanlarında kapsamlı önlemler düzenlemekteyiz.

Hedeflerimiz

İkli̇m nötrülüğü
Dünya çapında tüm tesislerde 2035 yılına kadar*
İkli̇m nötrülüğü
Almanya çapında tüm tesislerde 2030 yılına kadar*
Eksi̇ % 50
2025 yılına kadar Mönchengladbach ana merkezde CO2 emisyonlarında

*Emisyon sınıfı 1 kapsamında, kısaca Trützschler tarafından doğrudan yayılan CO2 emisyonları (örn. doğal gaz veya yakma yağı) ayrıca emisyon kategorisi 2 kapsamında, kısaca elektrik tüketimi veya jeneratör tarafından dolaylı yoldan yayılan CO2-emisyonları, iklim nötrlüğü içerir. Scope 1 ve 2 kapsamından önlenemeyen CO2 emisyonları denkleştirilir. Trützschler, uçak yolculuklarının, çalışanların iş trafiğinin, edinilen metallerin ve dolaylı yoldan gazların CO2 çıkışını emisyon sınıfı 3 kapsamında görür ve % 10’luk bir azaltma hedefler. Trützschler, Greenhouse Gas Protocols emisyon kategorilerine (Scopes) dayanır.